Home Ankh Kirken Presse omtale Litt om meg Kontakt skjema In English
Ankh Kirken Teosofi Meditasjon Re-inkarnasjon Lære Vedtekter Tilbakemelding Spådomskunst Egypt Innhold
 

Hva er egentlig teosofi ? Teos betyr Gud sofi betyr lære eller visdom. Hvis vi setter andre ord på det så blir det viten om det åndelige, eller læren om det åndelige.


Alt liv i universet er ndelig i sin opprinnelse og utrykker seg og utvikler seg i overensstemmelse med bevisstheten. Den fysiske verden er dermed en avspeiling av den ¨åndelige verden og livet utfolder seg under innflytelse av bestemte lover og prinsipper i bestemte mindre universer, som er en del av et større univers.


Alt er bygget opp etter et hierarkisk system. Nr vi lærer og utvikler oss, går vi et steg videre. Det er vår frie vilje som forvalter vårt ansvar om egen åndelig utvikling. 

Det finnes en rekke ulike stier som alle fører til det samme. åndelig utvikling. Hvilken retning som passer for den enkelte, ja si det. Det kan avhenge av hvilken karma som vedkommende skal ta tak i nå. Alt må ses i sammenheng med evolusjonen.


  Daniel North, Oslo 
Telefon: + 47 93 21 85 17