Home Ankh Kirken Presse omtale Litt om meg Kontakt skjema In English
Ankh Kirken Teosofi Meditasjon Re-inkarnasjon Lære Vedtekter Tilbakemelding Spådomskunst Egypt Innhold
 
Spådomskunst   Tarot   Astrologi   Numerologi   Andre spå-metoder  
Spådomskunst kan med stor presisjon forutse fremtiden samt gi en personlighetsbeskrivelse


Det finnes mangle ulike former for spådomkunst. De mest kjente for oss er Tarot kort, Astrologi, Bordkort, Runer og nå begynner Numerologi å bli mer i fokus. I tillegg har man variasjoner innenfor astrologien. Kinesisk astrologi og Vedaetisk astrologi. I cing er også en metode man bruker for å forutse fremtiden. - Ja, det er mye å ta av.

- for å ikke utelate noe, så kan en god kanaliserer også fortelle mye om fremtiden. Etter min erfaring skiller det seg allikevel litt ut.  Ved å kanalisere uten andre typer hjelpemiddel, så blir det bare enkeltbilder som retter søkelyset på et bestemt område. Hvis man forsøker å tolke dette, blir feilmarginen et risikomoment.


Det finnes en rekke mennesker som oppigjennom tiden forutser det som skal skje og  som har beskrevet store hendelser ned i små detaljer, så det er mulig.
  Daniel North, Oslo 
Telefon: + 47 93 21 85 17