Home Ankh Kirken Presse omtale Litt om meg Kontakt skjema In English
Ankh Kirken Teosofi Meditasjon Re-inkarnasjon Lære Vedtekter Tilbakemelding Spådomskunst Egypt Innhold
 

En sjel skal inkarneres til jorden. Før denne sjelen skal ned til joden må det tas stilling til hvilke områder i livet denne sjelen skal jobbe med.

Karma er den gjelden vi pådrar oss i forhold til menneskene vi lever sammen med i de livene vi lever. Jeg tror faktisk vi også pådrar oss karma gjeld til oss selv. ( ikke så underlig med tanke på hvordan vi lever enkelte ganger. ) Karma gjeld kan vi pådra oss når vi støtet på utfordringer vi ikke tar, eller som vi skyver unna, fordi vi orker ikke ta det her og nå. Dermed får vi det igjen, i neste liv, altså karma.

- Jeg fikk et problem med min mor, men jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre med det, så jeg ga det videre til mine barn. ( Dette er hentet ut fra Alternativt nettverk, jeg synes det passer så godt inn i denne sammenhengen med karma. )


Vi blir på mange måter født til jorden med en relativt fri vilje, det er opptil individet selv å avgjøre hvor langt v vil nå. Noen gjør store fremskritt, mens andre står på stedet hvil. Hvis vi har kommet ut for noen som tilsynelatende står på stedet vil, kan det være områder i livet vedkommende har tatt som sin utfordring. Eller det kan rett og slett ha valgt enkle områder denne gangen.

Dessverre så er vi alt for flinke til å dømme, uten å se den store sammenheng.

Karma er som nevnt tidligere en gjeld individet opparbeider seg fra liv til liv. Det kan være en ting i livet, et individ ikke fikk gjennomført, av ulike årsaker. Ta et ektepar, hvor den ene dør tidlig - de må sannsynligvis gå en runde til for å fullføre deres forhold.

Enkelte tros retninger mener at hvis du redder et annet menneske fra døden, pådrar du deg det individets karma og blir ansvarlig for det menneske.

Så har vi den troen som mener at når du gifter deg i ett liv, blir du samtidig gift for dine kommende liv.

Nå skal vi trekke denne re - inkarnasjonsteorien enda litt lenger. Tid eksisterer ikke, det er et begrep vi mennesker har satt. I den åndelige sfære finnes ikke tid og rom. La oss si du lever flere liv parallelt. Livene du lever påvirker hverandre. Karmagjeld gjøres opp og bygges på nytt. Tro nå ikke dette fører deg rundt i en evig sirkel. Du lærer noe hele veien, som du fører med til neste liv.

For å få et større perspektiv på re - inkarnasjonsteorien, blir vi nødt til å se dette fra et religiøst perspektiv.

La oss ta Hinduisme.


Hinduene ser på et menneske liv, som en perle i et perlekjede. Perlene representerer tidligere liv og kommende liv. Hver sjel strever etter å forbedre seg til de oppnår et  liv i evig rettferdighet, selvbeherskelse, ikke vold, barmhjertighet, ærefrykt for alt og med respekt for ritualene. Hvis vi skal gå mer i dybden av dette består de hinduistiske skriftene i fire stadier.


Ungdomstiden påtar den innvidde seg fullstendig rituelle plikter, ved å akseptere det hellige bånd. Nå er det tid for en periode med studier, ledsaget av en guru eller åndelig veileder. Dernest  er det ekteskapelige plikter, ikke bare familie plikter men også plikter i samfunnet. Det tredje stadiet i den åndelige søker er å frigjøre seg fra det materialistiske og familiære forpliktelser, for å rette all sin oppmerksomhet mot mennesker i en mer åndelig betydning.


For å se litt nærmere på hinduistisk tro så består den av å mestre de forskjellige livs områdene, slik at man avstår fra de - å bruke tiden til gode for menneskene. Kjærlighet til altet. Det er denne læringen vi mennesker driver med, det nytter ikke leve asketisk, når man ikke vet hva det vil si å leve, ta avstand fra livet uten å ha levd det. Du vil ikke kunne lære, ta lærdommen med til andre, når erfaring mangler. Menneskers uvitenhet skaper mye sorg og smerte, for de som blir rammet av det. Vi har et felles ansvar om å ta vare på hverandre, hjelpe hverandre på vei til en kosmisk bevissthet. Underveis så vil man møte mange som ikke vi. De ønsker rett og slett ikke gjøre noe med livet sitt. Det blir som å si, jeg vil slanke meg, men jeg vil ikke endre kosthold og jeg vil slettes ikke mosjonere.


Lær til de som vil høre, gi kraft til de som står stille. -


I det fjerde eller siste stadiet blir fokuset rettet på den ukjente virkelighet, som finnes på den andre siden. En forberedelse på hva som skjer når man dør. Hva som finnes her, avhenger av ens egen karma. Et godt liv blir belønnet i neste liv. Det finnes sagn på at en narr kan bli gjenfødt som en ape. Et dyr kan også bli gjenfødt som et menneske. Denne religionen stammer fra 1500 f. kr. Så troen på re - inkarnasjon er gammel. Det finnes en rekke eksempler på tro på re - inkarnasjon i det gamle Egypt. Ankh korset er et godt eksempel på dette. Det symboliserer fødsel, død og gjenfødsel.

 

REGRESJON 

 

Regresjon er en form for astralreise. På Astralplanet lagres et menneskes totale tankerenergi  fra liv til liv og ved hjelp av hyperventilering og visualisering kan du oppleve tidligere liv.

For ditt indre øye ser du verden i gammel tid og dette kan gi deg svar på angst, positive og negative opplevelser som du har i dette livet. Her får du også svar på hvilke karmisk forbindelse du har med mennesker som du omgir deg med i dette livet.

Teknikken er ikke "dyphypnose" men du opplever det mer som en drøm i halvvåken tilstand. Til og med innen Vestens skeptiske vitenskap har mange akseptert de foreliggende fakta om re-inkarnasjon og regresjonsterapi brukes i dag av fremtredende terapeuter verden over. 

 

 

MELLOMLIVET


Livet etter døden er også en indre reise som du opplever på samme måte som en regresjon. Mange mennesker har beskrevet "nær døden " opplevelser som et strålende lys og lykksalighet.

Dette er mellomlivet, den åndelige verden. Freden og kjærlighetens verden som representerer åndelig utvikling og planlegging av neste liv for å rette opp karmisk ubalanse fra tidligere liv.

Mellomlivet har ingen likhet med middelalder kristendommens skjærsild eller helvete,

her fattes kjærligheten som livets mening og hensikten med nye inkarnasjoner som skal føre oss til høyere erkjennelse.


Eksempel hentet fra The book of the death, fra rundt 1300 BC 
  Daniel North, Oslo 
Telefon: + 47 93 21 85 17