Home Ankh Kirken Presse omtale Litt om meg Kontakt skjema In English
Ankh Kirken Teosofi Meditasjon Re-inkarnasjon Lære Vedtekter Tilbakemelding Spådomskunst Egypt Innhold
 
Egypt   Ammit   Anuba   Apis   Isis   Os-iris   Seth   Thoth   Egypt  

Egypt

Et historisk tilbakeblikk i innvielsesprosessen i det gamle Egypt.

Livet, døden og gjengoppstandelsen var hovedtrekkene i det gamle Egypt.

For ? bli antatt til Egypt sine mysterieskoler, m?tte man igjennom harde prøvelser. Bedre kjent som de 12 pinsler. De kandidatene som mestret dette fikk gå videre. De m?tte vise at de hadde kontroll over f?lelser og begjær. Et eksempel på dette er at de ble lukket inn i et tempel krypter fylt med slanger, skorpioner og andre giftige kryp. 

Naturligvis visste de at dyrene ikke var giftig, man myrder ikke en kandidat p? vei til innvielse. Deretter ble kandidaten tatt med til åndenes hus, for ? bli bedømt av åndene, i skikkelse av prestene. 

Den opptatte kandidat ble deretter ført inn i en liten tempelgård mellom sfinksens poter. Her startet den egentlig innvielses ritualet. Den store steinen foran brystet på sfinksen, sperret inngangen til et underjordisk tempel, som igjen forbinder sfinksen med tre andre pyramider. Denne steinen skulle flyttes av kandidaten, hjulpet av prestene, med det rette mantra og den rette kraft. I samme ?yeblikk som kandidaten tr?dte inn i sfinksens indre, gled steinen tilbake igjen.

Kandidaten beveget seg nå inn i de underjordiske gangene under sfinksen. Det skulle gi en erkjennelse av den ubetingede stillhet som hersket får universets fødsel. Det kan tilsvare den forholdsvis lydløse periode i livmoren før fødselen. 

Kandidaten befant seg her i mørke og stillheten, før sin fødsel som innvieet.

Sfinksen rommer symbolsk de fire elementer. Ild, jord, luft og vann. Man kan også si astrologiens løve, Vannmann ( ørn ), skorpion og tyr. Disse representerer de lavere krefter som sjelen dras imot i sin fysiske inkarnasjon. Denne tiltrekning m?tte kandidaten allerede p? terskelen til det åndelige. Derfor kalte man sfinksen dvelerenn p? terskelen.

Den lavere natur skal forvandles, før det neste trinn på innvielsen kan begynne.

I stummende mørke måtte kandidaten intuitivt finne den rette av de tre pyramider, hvor resten av innvielsen fant sted.

Kaoskammeret.

For å komme bed i  kaoskammeret dypt ned i jorden, under den store pyramiden, måtte kandidaten gli nedover i en 105 m lang og skrå gang. Denne gangen er 1.2 m bred og kun 90 cm høy. Deretter måtte kandidaten kravle på alle fire inn i det tilsynelatende uferdige kammeret. Det er grovt hugget og det er en smal sjakt som går dypt ned i grunnfjellet. Gangen og kammeret symboliserer sjelens nedstigning i materien. Sjakten representerer risikoen for å styrte ned i materialismens fengsel. Kaoskammeret ble brukt til innvielser i de tre riker. Under, menneskerike, dyr og planterike - og mineralrike. Dit kom kandidaten kravelde på alle fire. Kammeret er like uferdig som bevisstheten hos et dyremenneske. Våre instinktive natur, skal gradvis formes fra individualisering ( overgang til menneskerike )  inntil det ferdige menneske etter utallige inkarnasjoner, st?r klar til å passere inn i det femte naturrike. - Det overmenneskelig rike.

Dronningskammeret befinner seg i pyramidens midtre kammer og fikk sitt navn av Arabisk bes?kende. Dette fordi kammeret med sitt gavl formede loft, lignet deres kvinners graver. For ? komme inn i dronningskammeret m?tte kandidaten passere en lang gang i sterk foroverbøyd stilling, som gir utrykk for den ydmyke indre holdning. Her gjennomgikk man innvielser i de mindre mysterier. Isis mysterier. Hvilket innebar en ut av kroppen opplevelse. Samt en reise p? astralplanet eller f?lelsenes bevissthetsplan.

For ? f? adgang til kongekammeret m?tte kandidaten passere gjennom pyramidens smale oppadstigende gang. Det er et 50 m langt galleri. Egypterne kaller dette for - tredoble sl?rs kamre. Inngangen er lav og man m? st? med b?yd hode for ? komme inn. Igjen er det relatert til ydmykhet. Et gammelt ordtak sier. Et siv brekker ikke, det b?yer seg, mens et stolt tre, knekker.

Den oppreiste stillingen personifiserer det guddommeliggjorte menneske.

Inne i kammeret gjennomgikk kandidaten innvielser i de st?rre mysterier, som ga adgang til mentalplanet eller tankesinnet. Serapis mysterier. Deretter til sjeleplanets opph?yde bevissthetstilstand. Ogs? kjent som Os-iris mysteriene.

Kandidaten ble lagt p? gulvet, bundet til et trekors eller brakt til en granittsarkofag. Ypperstepresten eller Hierophanten guidet den frigjorte sjel fra illusjonens verden inn i gudenes verden. Innvielsesprosessen var en slags begravelse, men kun av bevisstheten, som forlot kroppen og beveget seg inn p? de indre plan. " D?den" ble fulgt av en gjenf?dsel av den ny innvidde.

En sarkofag er livets beholder eller i overf?rt betydning en livmor.

Kandidaten forble i en transetilstand p? korset i tre d?gn hvor ?nden kunne tale med gudene. Kroppen l? fremdeles i innvielseskammeret. Den frigjorte bevisstheten steg inn i amenti, som egypterne kalte underverden. Men, amenti var bare en betegnelse for de indre planer, bedre kjent som astralplanet ( f?lelsenes plan ), mentalplanet ( tankenes plan ), og kausalplanet ( sjelsplanet ). 

Innvielsen ble sluttet med at kandidatens kropp, natten f?r den tredje dagen gry, ble tatt opp av sarkofagen eller l?ftet av korset og b?ret ut til den ?stlige side av pyramiden. Str?lene fra den oppadg?ende sol, vekket kandidaten. I det kandidaten v?knet, ble innvielsen velsignet av to yppersteprester som d?pte den innvidde i livets vann. 


Aken - Aker - Amonet - Amentet

Amun

Ammut - Anat - Andjety - Anhur - Anhuke

Anubis

Ash - Astarte - Aton - Atum - Auf

Ba, Baal, Babi

Bast

Bes, Daumutef

Geb

Ha, Hapi

Hathor

Heket

Horus

Imhotep

Isis

Kek and Kauket

Khepri, Khnum

Maat Duat

Mafdej, Mahaf, Mahes, Mandulis, Mehen, Mehet. Meskhenet, Maahes, Min, Menthu

Mut

Nebethetepet, Nefertem, Nehebkau

Neith

Nekhebet, Nephthys

Nun

Nut

Osiris

Pakhet, Pelican

Ptah

Ra

Sekhmet

Seshat

Seth

Shesmu

Shu

Sobek

Tatenen

Tauret

Tefnut

Thoth

Tree Goddesses

Wadjet

Wepwawet 
  Daniel North, Oslo 
Telefon: + 47 93 21 85 17