Home Ankh Kirken Presse omtale Litt om meg Kontakt skjema In English
Home Page Se fremtiden Indre Reiser Møt dine åndelige guider Pyramide meditasjon Numerologi Tarot Astrologi
 Astrologi kalles for verdens eldste vitenskap


Ditt fødselshoroskop forteller hvem du er. Det finnes også andre måter å utnytte astrologiske data på. Jeg vurderer forskjellige planetariske innflytelser som gjør seg gjeldende i livet og kan ut fra dette forutsi konstruktive og negative perioder i livet. Jeg lager også års- og partner-horoskop


Lær å bruke dine åndelige krefter


Mange menneskelige problemer bunner i vår vestlige kulturs ensretting mot det ytre, rasjonelle og forklarlige verdensbilde. Våre åndelige krefter blir fortrengt og derved oppstår mental ubalanse. Moderne hjerneforskning har påvist at våre to hjernehalvdeler arbeider forskjellig. Venstrehjernen er ordets og logikkens verden, mens høyrehjernen er bildenes og psykens verden. Ved hjelp av oldtidens terapiformer har vi funnet nye nøkler til underbevissthetens dører og har lært at de gamle magikere, oldtidens psykiatikere, har mye å lære det moderne mennesket

  Daniel North, Oslo 
Telefon: + 47 93 21 85 17