Home Ankh Kirken Presse omtale Litt om meg Kontakt skjema In English
Ankh Kirken Teosofi Meditasjon Re-inkarnasjon Lære Vedtekter Tilbakemelding Spådomskunst Egypt Innhold
 
Ankh Kirken   Ankh Church  


Bryt alle sperrer, velg selv din egen vei, la ingen menings herre få herske over deg
Vi står for troen på en personlig Gud, som har skapt oss i sitt bilde.


Vi tror at Gud har åpenbart seg i alle de store verdensreligioner. Vi tror på reinkarnasjon og en åndelig verden.


Vi tror reinkarnasjonsbegrepet er den viktigste faktoren for den menneskelige lære. Igjennom gjenfødsel får menneskene en mulighet til å forbedre sin karma, (læren om årsak og virkning).


Karma er den " gjeld" vi pådrar oss gjennom våre synder ovenfor andre mennesker. For å unnslippe reinkarnasjonens syklus, må vi ha gjort opp dårlig karma fra tidligere liv.
Vi tror åpenbaringen viser seg gjennom dyp meditasjon. Kroppen eller sinnet stiller seg da inn på en finere frekvens målt i Hertz. Dette finnes i hjernehalvdelene. Fysisk bevissthet har et svingningsnivå på 8 - 26 Hertz, mens psykisk bevissthet har en svingning mellom 0 - 8 Hertz. Dette kan forklares enklere med - delta, theta, alfa og beta. Dette er termer de fleste har en eller annen relasjon til. I denne "transe" tilstanden vil menneskene kunne f? kontakt med erkeenglene, profetene og Gud. Hvilket kan våre deres viktigste veileder gjennom livet.

Vi tror på en kosmisk, universell og guddommelig kjærlighet. Vi tror på at hva vi gir ut, får vi også tilbake. Vi mennesker er ansvarlig for vår skjebne i den utstrekning vi kan våre. Vi har mulighet til å påvirke vårt nåværende liv og vårt kommende liv, ut fra de handlinger vi foretar oss. Sjelen vår, blir på mange måter vår evige bevissthet, hvor våre gjerninger blir lagret på godt og ondt. Det som ligger lagret her, vil være helt avgjorende for hvordan vårt liv i neste omgang kommer til å se ut. Vi tror sjelen er v?rt kropps bevissthet, mottakeren for den guddommelige kraft. Dernest blir det opptil oss å forvalte dette i det fysiske liv, hvor vi har våre forpliktelser her og nå.
Vi tror åpenbaringen viser seg gjennom dyp meditasjon. Kroppen eller sinnet stiller seg da inn på en finere frekvens målt i Hertz. Dette finnes i hjernehalvdelene. Fysisk bevissthet har et svingningsnivå p? 8 - 26 Hertz, mens psykisk bevissthet har en svingning mellom 0 - 8 Hertz. Dette kan forklares enklere med - delta, theta, alfa og beta. Dette er termer de fleste har en eller annen relasjon til. I denne "transe" tilstanden vil menneskene kunne f? kontakt med erkeenglene, profetene og Gud. Hvilket kan våre deres viktigste veileder gjennom livet.

Vi tror på en kosmisk, universell og guddommelig kjærlighet. Vi tror på at hva vi gir ut, får vi også tilbake. Vi mennesker er ansvarlig for vår skjebne i den utstrekning vi kan våre. Vi har mulighet til å påvirke vårt nåværende liv og vårt kommende liv, ut fra de handlinger vi foretar oss. Sjelen vår, blir på mange måter vår evige bevissthet, hvor våre gjerninger blir lagret på godt og ondt. Det som ligger lagret her, vil være helt avgjorende for hvordan vårt liv i neste omgang kommer til å se ut. Vi tror sjelen er v?rt kropps bevissthet, mottakeren for den guddommelige kraft. Dernest blir det opptil oss å forvalte dette i det fysiske liv, hvor vi har våre forpliktelser her og nå.Vi tror på et integrert liv, hvor den åndelige verden, skal våre en like stor del av den fysiske hverdag.

Vi tror at gjennom kurs og skolering vil menneskene knyttet til Ankh Kirken, få et åndelig rikere liv. Hvor de vier sin oppmerksomhet mot erkeengler, profeter og den allmektige Gud.

Kristendommen har den konklusjon at mennesker trenger en Gud og en frelser, som står utenfor en selv. Vi mener at vi er en del av Gud. Følgelig har vi et enormt ansvar. Vi tror på nå den innenfor Gud, men  vi lever i skyggen av våre tidligere liv. Slik vi har sådd i dette og tidligere liv, slik skal vi høste i våre kommende liv.

Læren kan deles inn i noen hovedtrekk.

Reinkarnasjonslæren, som er hele grunnbegrepet i forståelsen av hvorfor vi mennesker er her på jorden. Hva skal vi med vår fremtid...

Hvordan den guddommelige makt fungerer. Hvilken åndelig støtte kan vi finne i den universelle kjærlighet?

Egoistisk tankegang må vike plassen for tenkning for menneskeheten. Send gode krefter til mennesker gjennom meditasjon.

Øvrig åndelig lære.

Åpning av det tredje øye, det indre åndelige øye. Hjelpe mennesker til å finne deres åndelige gaver. Healing, clairvoyance osv...

Læren om Kabbalaen, som viser oss mennesker hvilke chakra vi har åpnet, hvilke utfordringer som står for tur. Hvilke farger vår aura består av. Hvilken guddommelig sti vi er inne på. Kabbalaen gir oss også muligheten til å lære noe om fremtiden.

 


Målsetting


Vår målsetting er å rette søkelyset på Vestlig mystisisme. Så kan man stille seg spørsmålet, hva er mystisisme å For å beskrive det enkelt så står det for livet, døden, livet mellom livet. Vi mennesker benytter oss i svært liten grad av de gaver, egenskaper og evner vi har fått tildelt. En begrenset tankegang gjør det umulig å " fange " opp de vibrasjonene vi omgir oss med. Ved å rette fokus innover og ikke minst oppover til guddommen, så i utgangspunktet er vi alle født med evner, men vi vet ikke hvordan disse skal " lokkes " frem. Vestlig mystisisme vil rette søkelyset på dette. Våre en opplysnings kanal.?


Bedriftsprofil og Ankh Kirkens styre


Grunnleggerne i Ankh Kirken er :

Leder : Daniel North 

Nestleder :Åse Vestli 

Studieleder :Ann - Kristin Vestli Ankh Kirkens styre

Styreleder: Åse H. Vestli

Styremedlem: Daniel North 

Kasserer/Studieleder: Ann - Kristin VestliKontaktinformasjon


Nedenfor finner du navn, telefon nummer på de du kan kontakte ved behov.?

Telefon 22695429

Telefaks 22695415

Postadresse Armauer Hansensgt 3   N - 0455 Oslo


Elektronisk post Generelle opplysninger: ankhkirk@online.no


Salgsavdeling: Daniel North

Kundestøtteavdeling: Ann - Kristin Vestli

Tlf : 62 83 70 48

Ankhkirkens innholds ansvarlig: Ann-Kristin Vestli

  Daniel North, Oslo 
Telefon: + 47 93 21 85 17